Onze Logopediepraktijk in Scherpenzeel

Logopedie betekent letterlijk “opvoeden, leren om het gesproken woord goed te beheersen”.
Een logopedist houdt zich bezig met het opsporen en het verlenen van hulp bij problemen en beperkingen in de communicatie. Waarbij het doel is om de communicatie, in de ruimste zin van het woord, zo optimaal mogelijk te laten verlopen.

De logopedisten van Logopediepraktijk Scherpenzeel bieden gezamelijk hun zorg aan.

Ons team bestaat o.a. uit de volgende specialisten:

 • dyslexiespecialist
 • Trainer Totale Communicatie
 • OMFTspecialist (afwijkende mondgewoonten)
 • taalwetenschapper (universitair)
 • spraak-taalpathaloog i.o.
 • sensorisch integratief therapeut
 • stemdeskundigen
 • Meerdere allround logopedisten met aanvullende specialisatie o.a. in spraak-taalstoornissen bij kinderen (o.a. in combinatie met een verstandelijke beperking, autisme, mensen vroeger gediagnostiseerd met 
   pdd-nos, McDD)

Ook behandelen wij:

 • afasie
 • dysartrie
 • dysfagie (slikstoornissen)
 • meertaligheid bij volwassenen en kinderen
 • broddelen
 • stotteren
 • schisis
 • ademstoornissen
 • problemen met auditieve functies (verschillen horen tussen klanken
 • auditief geheugen
 • auditieve verwerkingsproblemathiek(overig)
 • letterherkenning in een woord, opdrachten niet kunnen uitvoeren terwijl de
 • intelligentievoldoende ontwikkeld is
 • gehoorstoornissen
 • communicatiestoornissen bij dementie en parkinson
 • denkstimulerende gespreksmethodiek(DGM)
 • bij slechthorendheid: het leren liplezen(spraakafzien)
 • lees- en spellingsproblematiek (onze behandeling is evidence based en de spellingsmethodiek is gebaseerd op best practice principes)

  aanvullende verdiepingen werden gedaan op het gebied van:
  gehandicaptenzorg
  audiologie
  meertaligheid
  woordenschattraining
  taalwetenschap
  Healthcare and Technologie 

  aanvullende cursussen die werden gedaan:
  TOLK: voor taalontwikkeling
  woordenschat
  woordenschattraining 2: begrip en productietraining
  jonge stotterende kinderen
  beginnende geletterdheid
  interdisciplinaire samenwerking voor kinderen

Wij behandelen kinderen om hun sociaal-emotionele ontwikkeling, hun onderwijs en hun
carriéremogelijkheden te vergroten. Wij willen voor hun een fijne plek in de maatschappij door
minimale communicatieve verstoringen.
Voor senioren stellen wij ten doel hun communicatie zo goed mogelijk te behouden
en eten en drinken zo lang mogelijk zelfstandig en veilig zelf te kunnen.

De combinatie van gespecialiseerde logopedist en sensorisch integratief therapeut heeft een duidelijke meerwaarde bij de behandeling van kinderen met autisme,het syndroom van Asperger, PDD NOS, ADHD, Syndroom van Down,verbaleontwikkelingsdyspraxie en syndromen waarbij een lage IQ score gemeten/vermoed wordt.

Wij zijn voor u bereikbaar via telefoon, email en op de locatie zelf.
Afspraken voor de locatie in Scherpenzeel
Locatie De Korenmaat:
Korenveld 1
3925 SM
Scherpenzeel
maakt u telefonisch via: 06-30931067
Via email: info@logopediepraktijkdemaatjes.nl

Bij aanmelding wordt met u binnen 1 werkdag de 1e afspraak gemaakt.
De praktijk is 5 werkdagen per week bereikbaar.
De praktijk kent geen wachtlijst.
Bestaande afspraken kunt u alleen telefonisch wijzigen op de locatie waar u behandeld wordt.

Alle logopedische behandelingen worden vergoed door uw zorgverzekeraar.
U kunt zich aanmelden via de DTL screening (zie kopje DTL op deze site) of met een verwijzing van uw huisarts/specialist.
Uiteraard kunnen particulieren en werkgevers zelf de behandeling/training vergoeden. De mogelijkheden binnen de therapie worden hierdoor breder.

Wij zijn u graag van dienst.
Logopedisten van Logopediepraktijk Scherpenzeel – De Maatjes.

De Praktijk is lid van de NVLF, direct toegankelijk, alle logopedisten staan in geschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici.